Laerskool  De Vrije Zee  Primary School         

                                      

Book Education

DIE MEDIASENTRUM

Die mediasentrum is 'n bronnesentrum wat toeganklik is vir opvoeders en leerders.

VISIE

Ons streef daarna om alle moontlike bronnemateriaal(boeke, tydskrifte, opvoedkundige materiaal en apparaat) beskikbaar, aan te koop vir gebruik deur opvoeders en leerders.

BOEKOPVOEDING / MEDIALEIDING

Graad 4 - 7 leerders ontvang 1 periode boekopvoeding per week.

Gedurende hierdie periode wil ons probeer om die volgende te bereik met die leerders :

• Om leerders met die nodige vaardighede toe te rus, sodat hulle die mediasentrum selfstandig en effektief kan gebruik.

• Om leerders se taalvaardighede te ontwikkel.

• Om 'n liefde en respek vir boeke in te skerp.

• Om die leerders te leer om met genot te lees.

UITNEEM VAN BOEKE

Leerders kan elke dag tweede pouse en Maandae, Woensdae en Donderdae naskool boeke uitneem of navorsing doen.

MEDIAPREFEKTE

Daar is ook 'n span mediaprefekte wat behulpsaam is met die uitneem van boeke en die terugbesorging van boeke.

ONTHOU: LESERS IS LEIERS !!!      REMEMBER: READERS ARE LEADERS !!!