Laerskool  De Vrije Zee  Primary School         

                                      

Music Tuition

Individuele onderrig:

Gemiddeld 80 leerders per jaar ontvang onderrig in blokfluit en klavier.

Blokfluitleerders word in groepe volgens tegniese vermoëns ingedeel. Leerders ontvang twee praktiese- en een teorieles per week. 

Leerders word gereeld ingeskryf vir UNISA eksamens asook kunswedstryde en uitstekende resultate word jaarliks behaal.

Leerders word onderrig deur Mev Joan van der Merwe.